ArtikelenGeplaatst op: 21 november 2019

Gouden Regel 8: Eén leeftijd per afdeling

Eén leeftijd per afdeling

De ziektestatus van biggen kan van geboorteweek tot geboorteweek verschillen. Als er contact is tussen verschillende leeftijdsgroepen neemt ook het risico op PRRS-verspreiding toe (Rathkjen). Voorkom daarom contact tussen leeftijdsgroepen door, bijvoorbeeld na het spenen, in een afdeling alleen biggen van dezelfde werpweek te leggen.

Op heel wat bedrijven komen er na het spenen geregeld biggen van twee verschillende leeftijden in een afdeling te liggen. De oorzaak daarvan is vaak praktisch van aard en een optelsom van relatief te weinig biggenplaatsen of biggenafdelingen en een variabel aantal gespeende biggen per week. Dat dit schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de biggen blijkt wel uit de bevinding van Nathues dat door bij het volleggen van afdelingen biggen van verschillende leeftijden te mengen, het risico op luchtwegziektes tot een factor 13 (!) toeneemt.

Verschillen in de ziektestatus van leeftijdsgroepen biggen worden onder andere veroorzaakt door variatie in de gezondheidsstatus van de zeugen tussen de werpgroepen. De meeste varkenshouders zullen het beeld herkennen dat de biggen van gelten vaak beoordeeld worden als kwalitatief minder en met een slechtere gezondheid. Vilalta heeft aangetoond dat tijdens een uitbraak van PRRS het percentage tomen met PRRS-virus bij worpnummers 1 en 2 twee tot drie keer zo hoog is. Biggen van werpweken met relatief meer jonge zeugen hebben daardoor na het spenen een hogere kans op de circulatie van – in dit geval - PRRS.

Daarnaast wordt op bedrijven regelmatig gemeld dat er in sommige weekgroepen ‘iets doorheen gaat’, wat vervolgens zijn effect heeft op de gezondheidsstatus van de biggen na het spenen. Als deze biggen dan gemengd worden met biggen van andere leeftijden is de kans op verspreiding van dat ‘iets’ een groot risico. Zo wordt bijvoorbeeld ook voor de controle van griep (Influenza) gewezen op het belang van interne biosecurity en de strikte scheiding van leeftijdsgroepen (Rose).

Een andere en veel voorkomende oorzaak van het mengen van verschillende leeftijden is terugleggen van kleine biggen, zoals omschreven in Gouden Regel 5. Met daarmee een sterk verhoogd risico van het ‘terugleggen van infecties’ (Calderon).

Gouden Regel 8 Verschillende leeftijden in een afdeling

Om tot een situatie te komen waarin het minimaal mengen van biggen routine wordt, is het van belang om weinig variatie te hebben in de aantallen te spenen biggen. Wat alleen maar mogelijk is bij een stabiel aantal zeugen dat per week werpt. Wat alleen maar kan lukken bij een gelijk aantal zeugen per dekgroep. Ook hier is weer sprake van de noodzaak van een Totaal aanpak.

Bronnen:

  • Calderón Díaz JA, Diana A, Boyle LA, et al. Delaying pigs from the normal production flow is associated with health problems and poorer performance. Porcine Health Manag. 2017;3:13. Published 2017 Jul 5. doi:10.1186/s40813-017-0061-6
  • Nathues et al. Herd-level risk factors for the seropositivity to Mycoplasma hyopneumoniae and the occurrence of enzootic pneumonia among fattening pigs in areas of endemic infection and high pig density. Transbound Emerg Dis. 2014;61:316–28.
  • Rathkjen and Dall Acta Vet Scand (2017) 59:4 DOI 10.1186/s13028-016-0270-z
  • Rose N, Hervé S, Eveno E, et al. Dynamics of influenza A virus infections in permanently infected pig farms: evidence of recurrent infections, circulation of several swine influenza viruses and reassortment events. Vet Res. 2013;44(1):72. Published 2013 Sep 4. doi:10.1186/1297-9716-44-72
  • Vilalta Vet Microbiol. 2018 Nov;225:149-156. doi: 10.1016/j.vetmic.2018.09.006. Epub 2018 Sep 17.

 

Tekst: Martijn Steenaert, Varkensdierenarts bij Boehringer Ingelheim

Bekijk ook: