Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .

Entericolix®

Entericolix®


Entericolix is een zeugenvaccin dat de biggen beschermt tegen diarree veroorzaakt door E.coli en Clostridium.

Diersoort: Varken

Indicatie: Vaccinatie van zeugen en gelten voor passieve immunisatie van biggen tegen colibacillose veroorzaakt door enteropathogene en enterotoxigene E. coli stammen die F4ac-, F5-, F6-, F18ac- en F41-adhesinen tot expressie brengen, tegen oedeemziekte veroorzaakt door de E. coli stam die F18ab-adhesine tot expressie brengt en tegen necrotische enteritis veroorzaakt door C. perfringens type C als volgt:

Neonatale biggen

  • Het vaccin vermindert de mortaliteit en klinische symptomen (ernstige diarree) als gevolg van colibacillose. Het vaccin vermindert de mortaliteit en klinische symptomen als gevolg van necrotische enteritis, veroorzaakt door C. perfringens type C.

Gespeende biggen

  • Het vaccin vermindert de mortaliteit en klinische symptomen als gevolg van oedeemziekte.
  • Het vaccin vermindert klinische symptomen (ernstige diarree) van colibacillose.
  • Het vaccin vermindert klinische symptomen van chronische enteritis, veroorzaakt door C. perfringens type C.

Duur van de immuniteit

  • 21 dagen voor infecties veroorzaakt door F4ac, F18ac (colibacillose) en Clostridium perfringens Type C (necrotische enteritis).
  • 21 dagen voor antistoffen tegen F5, F6 en F41 (echter, de beschermende werking van de antistoffen gehaltes is niet aangetoond).
  • 28 dagen voor infecties veroorzaakt door F18ab (oedeemziekte)

Verpakkingsvorm: 50 ml (25 doses)

Entericolix

Diarree ten gevolge van E. coli en Clostridium is bij biggen een veel voorkomende aandoening. Vaak al in het kraamhok maar tot na spenen kan het een probleem zijn. Entericolix beschermt de biggen tot minstens 4 dagen na het spenen tegen de klinisch relevante E. coli stammen F4ac, F5, F6 en Clostridium perfringens type C. Entericolix® bevat als enige vaccin ook E. coli F18ac, F41 en F18ab, waarvan de laatste de veroorzaker van oedeemziekte is.

Entericolix vaccin e.coli en clostridium kraamstaldiarree

Ondersteuning

Indien (u vermoedt dat) E.coli en/of Clostridium op uw bedrijf of het bedrijf van een klant een rol speelt, dan biedt Boehringer Ingelheim ondersteuning aan, o.a. bij diagnostisch onderzoek.

  • Bent u dierenarts? Neem dan direct contact met ons op.
  • Bent u veehouder? Neem dan contact op via uw eigen dierenarts.

Bekijk ook:

 

Meer informatie

Bijsluiter