Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .

ReproCyc® PRRS EU

ReproCyc® PRRS EU


ReproCyc PRRS EU is een zeugenvaccin van Boehringer Ingelheim dat beschermt tegen type 1 ("EU") van het PRRS-virus.

Diersoort: Varkens (zeugen en gelten)

Indicatie: Voor actieve immunisatie van fokzeugen en -gelten op bedrijven die positief zijn voor het Europese (genotype 1) Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) ter vermindering van de duur van de viraemie, het percentage viraemische gelten/zeugen en de virale belasting van het bloed na blootstelling aan PRRSV zoals aangetoond onder experimentele omstandigheden.

Vaccinatie van vrouwelijke fokdieren volgens het schema beschreven in rubriek “Dosering, wijze van gebruik en toedieningsweg” vermindert de negatieve voortplantingsstoornissen geassocieerd met PRRSV.

Onder experimentele challenge condities werd bovendien een reductie van transplacentaire virustransmissie aangetoond na challenge. Bij biggen van gevaccineerde zeugen werd ook een reductie van het negatieve effect van een PRRS virusinfectie (mortaliteit, klinische symptomen en gewichtstoename) aangetoond gedurende de eerste 20 levensdagen.

Aanvang immuniteit: 5 weken

Verpakkingsvorm: 20 ml (10 dos) en 100 ml (50 dos)

PRRS

ReproCyc PRRS EU is door Boehringer Ingelheim ontwikkeld voor de preventieve aanpak van PRRS onder zeugen en gelten. Lees meer over de aandoening PRRS.

Ondersteuning

PRRS laat zich niet controleren door alleen vaccinatie. Boehringer Ingelheim weet dat als geen ander en biedt een gestructureerde Totaal Aanpak voor PRRS aan. Ons team staat voor u klaar voor verdere ondersteuning met kennis en expertise. Indien (u vermoedt dat) PRRS op uw bedrijf of het bedrijf van een klant een rol speelt, dan biedt Boehringer Ingelheim ondersteuning aan, o.a. bij diagnostisch onderzoek.

  • Bent u dierenarts? Neem dan direct contact met ons op.
  • Bent u veehouder? Neem dan contact op via uw eigen dierenarts.

Bekijk ook:

Meer informatie

Bijsluiter