Aandoeningen

PIA / Ileitis

Ileitis is een ontsteking aan de darmwand bij varkens, in Nederland vooral bekend als PIA (afkorting van Porcine Intestinal Adenomatose). PIA heeft de voorkeur voor het laatste deel van de dunne darm (ileum), maar komt ook voor in eerdere delen van de dunne darm en soms ook in een deel van de dikke darm. PIA richt schade aan in de dunne darm en resulteert - vaak onopgemerkt - in een hogere voederconversie, een mindere groei en minder uniformiteit.

Symptomen PIA

Er worden grofweg drie vormen PIA onderscheiden, die tegelijk in een koppel kunnen voorkomen: acute PIA, chronische PIA en subklinische PIA.

Acute PIA

Oudere varkens, snel verloop, bleke dieren, zwarte mest. De meest zichtbare vorm is wat acute PIA wordt genoemd. Deze vorm komt vaker voor bij dieren vanaf 4 maanden leeftijd en soms ook bij zeugen. Acute PIA heeft een snel verloop met een grote kans op sterfte als gevolg van verbloeding vanuit de ontstoken darm. Acute PIA komt in de regel bij een gering percentage van de dieren voor.

Chronische PIA

Vanaf spenen tot slachten, slechte uniformiteit, soms diarree. Chronische PIA is zichtbaar doordat varkens achterblijven in de groei, soms is er sprake van diarree. Er kunnen vanuit achterblijvers echte slijters ontstaan. De verschijnselen zijn vaak zichtbaar vanaf enkele weken na opleg als vleesvarken, soms al tijdens de bigopfokperiode. Het deel van de dieren wat aangetast is, kan oplopen van 10 tot 20% van de dieren binnen een afdeling.

Subklinische PIA

Vanaf spenen tot slachten, tegenvallende technische resultaten, mindere uniformiteit. Daar waar de PIA bacterie aanwezig is, loop je altijd het risico van subklinische PIA. De varkens zijn geïnfecteerd, maar worden niet zo erg ziek dat je er aan de buitenkant wat aan ziet. Ook hier is in de regel sprake van een relatief vroege infectie, mogelijk al vanaf het spenen. In de loop van 6 tot 8 weken zullen de meeste dieren herstellen. Gedurende de periode van darmschade en herstel is de voederefficiëntie sterk verminderd. De technische resultaten kunnen dan ook enorm tegenvallen.

Boer voert varkens aan de lange trog

Lees meer over de oorzaken, gevolgen en behandeling van PIA / Ileitis

Preventie PIA

Preventief is een strak hygiënebeleid met een goede scheiding van de leeftijdsgroepen van belang. Door de biggen tijdig via het drinkwater, brijvoersysteem of via de trog eenmalig te vaccineren, bouwt het dier op darmniveau immuniteit op tegen de PIA-bacterie. Gevolg is aanzienlijk minder PIA-schade op koppelniveau en op termijn vaak een daling van de infectiedruk. Orale vaccinatie is een stressvrije methode waarbij grote koppels dieren in korte tijd gevaccineerd worden.

Enterisol® Illeitis

Boehringer Ingelheim heeft Enterisol Illeitis beschikbaar voor de preventieve aanpak van PIA / Ileitis.

Lees meer over Enterisol Illeitis

Voor het beginnen met Enterisol Illeitis en/of nieuwe personeelsleden bieden we een Instructie aan, zodat het maximale uit de Enterisol Illeitis vaccinatie kan worden gehaald. Een goed begin is immers het halve werk!

Voor klanten die al enige tijd Enterisol Illeitis gebruiken bieden we de mogelijkheid tot Vaccinatiecheck aan. Samen het bedrijf doorlopen om te kijken hoe het gaat en of er zaken zijn die verder geoptimaliseerd kunnen worden. Vaccineren = evalueren.

Zowel voor de Instructie als de Vaccinatiecheck komt kostenloos een Boehringer Ingelheim medewerker langs op een tijd/dag dat het de veehouder uitkomt.

Bekijk ook: