Voor dierenartsen

Intervisie varkensdierenartsen

Sinds jaar en dag faciliteert en mede organiseert Boehringer Ingelheim zogeheten intervisiebijeenkomsten. Wat houdt dit precies in en waarom zou u als varkensdierenarts deelnemen aan een intervisiegroep? Een nadere uitleg.

 

Intervisie

Wat is intervisie? Hoe werkt intervisie?

Varkensdierenartsen die lid zijn van een intervisiegroep komen een paar keer per jaar bijeen om een onderwerp gezamenlijk verder uit te diepen. De vraagstukken van de betrokken dierenartsen staan centraal. Voorzitter en penningmeester zorgen voor invulling van de bijeenkomsten, zodat dit naadloos aansluit op de wensen vanuit de groep. Vaak wordt er een spreker gevraagd die de aftrap verzorgt rondom een specifiek thema of vraagstelling. Er is vervolgens volop ruimte voor discussie en interactie. Een enkele keer bereidt één van de betrokken dierenartsen een specifieke casus voor, die gezamenlijk uitgediept wordt.

Waarom intervisie?

Doelstelling van intervisie is het uitwisselen van kennis en ervaring op veterinair gebied. Een breed pallet aan onderwerpen behoort tot de mogelijkheden; de ene keer is het vrij specialistisch, bijvoorbeeld op het gebied van een bepaalde aandoening, een andere keer gaat het over algemenere zaken zoals adviesvaardigheden. Dierenartsen geven aan dat naast het inhoudelijke, juist ook het intercollegiaal contact tussendoor erg gewaardeerd wordt. Er is ruimte om praktische, alledaagse zaken met elkaar te bespreken.

Wie zijn betrokken bij intervisie?

De intervisiegroepen bestaan uit varkensdierenartsen. Soms komt ook een stagiaire mee. Deze groepen bestaan uit minimaal vijf personen (max 15). Daarbij speelt een medewerker van Boehringer Ingelheim een faciliterende en mede organiserende rol. Sprekers en onderwerpen wisselen elkaar af; de regie daarin ligt bij de groep, Boehringer Ingelheim ondersteunt daarbij. Voor varken is de contactpersoon Anita Adams (zie contactgegevens onderaan deze pagina). 

Dierenartsen met elkaar in overleg

Wanneer is intervisie?

Gemiddeld zijn er vier bijeenkomsten per jaar, die in overleg met de groep ingepland worden. Bijeenkomsten vinden meestal aan het einde van de middag plaats.

Waar is intervisie?

Er draait één groep in omgeving Leende, één in Markelo e.o. en er is één groep jonge varkensdierenartsen die op wisselende locatie bijeenkomt.

Hoe werkt het met accreditatiepunten voor intervisie?

Er bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst te laten accrediteren, zodat er punten toegekend worden (max 4 punten per bijeenkomst, één punt per uur excl. pauze). Dit gebeurt in overleg met de voorzitter en penningmeester. In dat geval dient de bijeenkomst te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Accreditatie nascholing dierenartsen”.

Wat is ICOVet? En Workspace?

ICOVet is het centrale platform voor alle veterinaire nascholingsgroepen. De Boehringer intervisiegroepen kunnen gebruik maken van dit platform. Uitnodigingen voor bijeenkomsten worden vanuit Icovet verstuurd. Bovendien kunnen de groepen gebruik maken van de Workspace, waar het onder andere mogelijk is om de ingeplande bijeenkomsten te bekijken, presentaties van afgeronde bijeenkomsten terug te lezen en contact op te nemen met andere deelnemers.

Bent u geïnteresseerd om aan te haken bij één van de varkens intervisiegroepen? Neem dan contact met Anita Adams, Sr. Account manager Swine, tel: 06 - 4608 8452, e-mail: anita.adams@boehringer.com.

Neem contact op

Geen dierenarts?

Bent u geen dierenarts? Helaas komt u dan niet in aanmerking om deel te nemen aan een intervisiegroep. Mocht u wel geïnteresseerd zijn in bijeenkomsten voor professionals binnen de varkenshouderij, zoals adviseurs? Kijk dan eens bij Agrivaknet.