Metacam® 20

Metacam 20 is een pijnstiller en ontstekingsremmer die gebruikt kan worden bij varkens met MMA en/of kreupelheid.

Diersoort: Varkens

Indicatie: Voor gebruik bij niet-infectieuze aandoeningen van het bewegingsapparaat om de symptomen van kreupelheid en ontsteking te verminderen.

Als aanvullende therapie bij de behandeling van puerperale septikemie en toxinemie (Mastitis Metritis Agalactie syndroom, kortweg MMA) met een geschikte antibioticumtherapie.

Verpakkingsvorm: 50 ml 

Wachttijd: 5 dagen

Metacam 20 injectie

De werkzame stof meoxicam in Metacam 20 (20 mg/ml) biedt pijnstilling en ontstekingsremming in geval van MMA en/of kreupelheid. Bij varkens heeft het een werkingsduur van 24 uur. Eénmalige toediening is in de meeste gevallen voldoende. In proeven is aangetoond dat Metacam 20 bij zeugen met MMA de biggensterfte significant vermindert. Metacam 20 is een product met UDD registratie en mag dus uitsluitend door een dierenarts worden toegediend. Voor toepassing door veehouders zelf is Novem® 20 beschikbaar. 

MMA

Metacam 20 is ontwikkeld door Boehringer Ingelheim voor pijnstilling en ontstekingsremming in geval van MMA en/of kreupelheid. De ziekte MMA (Mastitis Metritis Agalactia) uit zich bij varkens in problemen met werpen, verminderde wateropname, voeropname en constipatie. Er ontstaat een tekort aan biest/melk voor de biggen, niet uniforme tomen en hoge uitval in de kraamstal. Het is dan van belang het voer- en kraamstalmanagement aan te pakken.

Indien er sprake is van de klinische vorm, is een passende antibiotica therapie vereist en helpt een langwerkende ontstekingsremmer (minimaal 24 uur werkend). Vraag uw dierenarts om advies.

Big krijgt Metacam injectie

Metacam bij andere dieren

De informatie op deze website is van toepassing op varkens. Voor meer informatie over de toepassing van Metacam bij rundvee, schapen en/of paarden verwijzen wij u naar onderstaande links van collega websites.

Bekijk ook:

Bent u een veehouder of dierenarts?

Inloggen

Aanvullende informatie