Swine Expert Update

Swine Expert Update: PRRS EU AWARDS & EUROPEAN PRRSPECTIVE een terugblik

PRRSpective 2018

Jaarlijks worden er door Boehringer Ingelheim drie prijzen van €25.000 beschikbaar gesteld als financiële steun voor onderzoeken op het gebied van PRRS in Europa. Een dergelijk project loopt al langere tijd in Noord Amerika. Aan deze PRRS EU Awards is het symposium PRRSpective gekoppeld, waar actuele PRRS kennis wordt gedeeld. Dit jaar was het symposium op 25 en 26 september jl. in Lissabon.

European PRRS Research Award en Europen PRRSPECTIVE

Prijswinnaars PRRS EU Awards 2018

Jos Dortmans (GD Deventer) gaat op een dataset van PRRS stammen uit Nederland en uit Midden-Europa sequencing onderzoek doen op OR2 tot en met ORF7 ter vergelijking met de gangbare methode van ORF5 sequencing. Met de nadruk op het voorkomen van eventuele recombinaties van PRRS-stammen die met alleen ORF5 onderzoek over het hoofd kunnen worden gezien.

Winners European PRRS Research Awards 2018

Jordi Baliellas gaat onderzoeken of PRRS monitoring op gestorven biggen een praktisch en kwalitatief goed alternatief is voor bestaande methodes van monitoring. Olivier Bourry wil de mogelijke invloed van griepinfecties ten tijde van PRRS-vaccinatie bij biggen onderzoeken. Zeker interessant omdat er recent meer aandacht is voor griepinfecties bij biggen in de kraamstal.

European PRRSPECTIVE 2018

PRRSpective workshop: COMBAT

Pieter van Rengen (DAP Lintjeshof) vertelde over zijn persoonlijke ervaringen met de COMBAT bedrijfsrisico-inventarisatie betreffende PRRS. De discussie werd gevoerd op basis van vragen die het publiek interactief kon beantwoorden. Opvallend was dat de PRRSpective deelnemers, voor 2/3 deel bestaand uit practici, vrijwel allemaal van mening waren dat:

  • biosecurity op varkensbedrijven pro-actief door dierenartsen moet worden geadviseerd;
  • de meerderheid daar met alle werknemers op een bedrijf over wil praten;
  • de biosecurity verbetert nadat deze besproken is (ruime meerderheid). 


Lees het hele artikel

Vetclass webinars SES

Kent u Vetclass, onze e-learning voor dierenartsen? Sinds gisteren staan daar vier nieuwe webinars op, opgenomen tijdens de Swine Expert Session 2018. Volg ze nu:

 Vetclass veterinaire nascholing

Houdbaarheid verlengd

Goed nieuws: de houdbaarheid van Ingelvac PRRSFLEX EU voor biggen (100ml en 50ml) en ReproCyc PRRS EU voor zeugen (100ml en 20ml) is verlengd van 12 naar 24 maanden. Een nieuwe stabiliteitsstudie heeft aangetoond dat de kwaliteit van deze producten gewaarborgd is tot 24 maanden na productie. Alle praktijken die deze producten bij ons afnemen hebben hierover een brief per post ontvangen. Tevens staat deze brief op Ecco, ons online ordersysteem.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, of wilt u zich inschrijven voor de Swine Expert Update en bent u dierenarts, neem dan gerust contact met ons op.

Voor de bijsluiter van deze producten verwijzen wij u naar deze pagina.

Bekijk ook: