ArtikelenGeplaatst op: 31 mei 2023

Veiliger en zekerder mengen van twee vaccins

Combineren van vaccins die daarvoor geregistreerd zijn, gebeurt in de praktijk meestal met een overloopnaald. Omdat deze naalden op varkensbedrijven nogal eens worden hergebruikt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de hygiëne rondom vaccineren.

TwistPak® van Boehringer Ingelheim maakt het mengen van zijn vaccins Ingelvac MycoFLEX® en Ingelvac CircoFLEX® tegen mycoplasma en circo tot een zekere en veilige gebeurtenis. Varkensdierenarts Monique van der Zanden en technisch ondersteuner varkensdierenartsen Roos Koppen van VarkensArtsenZuid vertellen over de meerwaarde van deze innovatie voor de praktijk.

Wanneer bent u voor het eerst bekend geworden met TwistPak®?

Van Der Zanden: 'Als lid van de focusgroep Varkens bij Boehringer Ingelheim word je ook bijgepraat over vernieuwingen waar de vaccinproducent mee bezig is. Eind 2022 was ik al op de hoogte van TwistPak®. Begin dit jaar is onze praktijk bijgepraat door dierenarts Herman Prüst van Boehringer Ingelheim. Op de Dutch Pork Expo 2023 in februari in Den Bosch werd TwistPak® ook voor varkenshouders zichtbaar.'

 

'Goed mengen van gecombineerde vaccins is cruciaal voor het entresultaat, dus zwenk vaak genoeg'

MONIQUE VAN DER ZANDEN, VARKENSDIERENARTS VARKENSARTSENZUID

 

Koppen: 'Dan blijkt dat zo'n ontwikkeling aansluit bij de behoefte in de praktijk. Snel volgden vragen van een aantal klanten: of ze zich beschikbaar konden stellen als testbedrijf en wanneer TwistPak beschikbaar zou komen.'

Wat ziet u als grootste voordeel van de mengtechniek?

Van Der Zanden: 'Het is eenvoudig en hufterproof. Je ziet aan de rode en groene doppen welke vaccinflesjes je moet koppelen. Je draait de rode en groene dop van de flacons met een iets roodkleurige en een blanke entvloeistof, koppelt ze en draait ze stevig in elkaar, totdat deze vastklikt. Vervolgens een paar keer rustig zwenken en klaar is de gemengde entstof.'

Koppen: 'Bij de uitrol op de bedrijven die de vaccins tegen circo en mycoplasma van Boehringer Ingelheim inzetten, gaan we demonstreren hoe simpel en veilig TwistPak® werkt. Het koppelen en mengen van de vaccins moet 100 procent goed gaan. We tippen varkenshouders waar ze op moeten letten. Bovendien benutten we dat moment om het complete vaccinatieproces op het bedrijf na te lopen.'

Heeft u al praktijkervaring met TwistPak®?

Koppen: 'We hebben het bij een zeugenbedrijf getest in samenwerking met Boehringer Ingelheim. De voorbereidingen en het vaccinatieproces verliepen soepel. De stabiliteit van de injectiespuit met de gekoppelde vaccinflesjes viel ons ook best mee. Sinds begin mei worden de nieuwe flacons met de TwistPak-mengtechniek uitgeleverd en kunnen we ermee de boer op.'

Van Der Zanden: 'Goed mengen van de vaccins is cruciaal voor het entresultaat. Zo hebben we gemerkt dat het aantal keren zwenken afhankelijk is van de volumes van de gekoppelde vaccinflacons. Na het combineren van de flesjes met 50 of 100 doses volstaat vier keer goed zwenken, maar bij de flacons van 250 doses moet het minimaal zes keer gebeuren. De entvloeistof moet egaal rozerood zijn.'

U benut TwistPak® om het vaccinatieproces op een bedrijf goed tegen het licht te houden. Waarom?
Van Der Zanden: 'Biggen worden meestal gevaccineerd op het meest praktisch passende moment op de varkensbedrijven. Hoe dat gebeurt, spreken we af. Maar tijd om daar als varkensdierenarts regelmatig op toe te zien, ontbreekt. Bovendien kan door gewijzigde omstandigheden op het varkensbedrijf ook het vaccinatieproces op details onbewust iets anders zijn geworden.'

Koppen: 'Dus als een varkenshouder voor het eerst die nieuwe flacons inclusief de bijbehorende spuit om de 2 milliliter te injecteren ontvangt, verzorg ik de ondersteuning en begeleiding. Op dat moment loop ik vanaf het begin tot het eind mee tijdens het uitvoeren van het standaardvaccinatieproces van de biggen.'

Waar let u dan op?

Koppen: 'Dat loopt uiteen van de bewaaromstandigheden van vaccins en spuiten tot de werkvolgorde in de stal en/of het vaccinatieproces efficiënter kan op het gebied van arbeid. Maar ook let ik op of het aanzuigen van het vaccin altijd goed gaat en er geen halve dosis of lucht in de cilinder zit en geïnjecteerd wordt. Natuurlijk kijk ik of ze de vaccinatie telkens op de juiste plek zetten en hygiënisch werken. Maar ook of de juiste naaldlengte wordt gebruikt en of de naald regelmatig wordt gewisseld.'

Van Der Zanden: 'Als alles klopt, kun je betere resultaten verwachten. Optimaliseren van de arbeidsefficiëntie kan Roos verzorgen door gunstige ervaringen op andere bedrijven over te brengen.'

Waarom is technische ondersteuning van varkensdierenartsen in uw praktijk nodig?

Van Der Zanden: 'Er is een gebrek aan varkensdierenartsen. Ook in onze praktijk is hun tijd schaars. We hebben gekeken welke werkzaamheden we verantwoord uit handen kunnen geven. En het draait bij gezondheidsbegeleiding op varkensbedrijven ook steeds om andere technische en praktische zaken rond klimaat en management.'

Koppen: 'Na mijn studie aan HAS green academy ben ik hier in 2022 aan de slag gegaan voor de praktische connectie. Zo verzorg ik in overleg met de varkensdierenartsen onder andere het nemen en verzenden van bijvoorbeeld speeksel- of mestmonsters. Verder kom ik op veel verschillende bedrijven en zie ik overal dingen waarvan andere bedrijven ook zouden kunnen leren. Met praktische tips kan ik varkenshouders verder brengen en voeg ik waarde toe aan het werk van de varkensdierenartsen.'

Van Der Zanden: 'TwistPak® benutten we meteen als moment om het contact met onze klanten te versterken.'

223438

TwistPak® uitrollen in Nederland

Met de nieuwe mengtechnologie Twistpak® zijn de vaccins tegen mycoplasma en circo in een handomdraai vers te mengen. Door vers te mengen blijft de werkzaamheid van beide vaccins behouden. Na een aantal Aziatische landen en Duitsland is Nederland volgens dierenarts Herman Prüst van Boehringer Ingelheim het volgende land waar de innovatie wordt uitgerold. 'Begin dit jaar hebben we een bijeenkomst gehouden voor varkensdierenartsen, hebben we Twistpak® geïntroduceerd op de vakbeurs Dutch Pork Expo 2023 en zijn dierenartsenpraktijken bezocht. Twistpak® maakt combineren van die twee vaccins makkelijker, hygiënischer en het gaat sneller. Daarbij maakt de nieuwe verpakking het vaccin niet duurder.' 

Bron: varkens.nl