ArtikelenGeplaatst op: 30 april 2020

Subklinische PIA: slachtlijnonderzoek geeft inzicht

Uit jarenlang onderzoek is bekend dat het merendeel van de PIA-infecties in de start en groeifase van de vleesvarkens rondgaan. Subklinische PIA is echter moeilijk te diagnosticeren. Slachtlijnonderzoek naar darmen met aanvullend PCR-onderzoek maakt het mogelijk om snel en zonder het offeren van waardevolle varkens de diagnose te stellen.

PIA komt voor in diverse uitingsvormen. Acute PIA is een zeer zichtbaar aanwezige ziekte en vrij eenvoudig vast te stellen. De economische schade valt jaarrond mee, al kunnen er, zeker in de zomer, uitbraken voorkomen. Subklinische PIA is het andere uiterste. De ziekte zorgt voor grote economische schade, maar is moeilijk te diagnosticeren. Er is geen duidelijke “patiënt” aan te wijzen waarop je vrij gericht onderzoek kunt uitvoeren. In de regel is sectie met aanvullend onderzoek de geijkte weg om de diagnose te kunnen stellen. Als je dan geen patiënt kunt aanwijzen, dan kun je dat compenseren door grote aantallen dieren in te sturen voor sectie. De statistische tabellen wijzen dan al snel uit dat je minimaal 20 dieren moet selecteren om er minimaal 1 te kunnen vinden als er bij 10% van de varkens een infectie aanwezig is. Er zijn weinig varkenshouders die hiertoe bereid zijn. En dat is logisch! Je praat over een grote investering en de uitkomst van zo’n exercitie blijft op voorhand onzeker. In het verleden werd er dan weleens slachtlijn onderzoek gedaan. Darmen worden dan met het blote oog beoordeeld op de PIA-status. Het is echter niet mogelijk om dit met het blote oog vast te stellen, vervolgonderzoek blijft noodzakelijk.

Boehringer Ingelheim heeft de afgelopen jaren meer en meer kennis verzameld. Het is gebleken dat de PIA-status van een koppel vleesvarkens goed op te sporen is met slachtlijnonderzoek in combinatie met zogenaamd PCR-onderzoek. Hiermee wordt de hoeveelheid PIA-bacteriën in een darm aangetoond. Op deze manier is het niet noodzakelijk om waardevolle dieren te offeren voor sectie, en kan er toch een goed beeld verkregen worden van de (subklinische) PIA-status van een koppel vleesvarkens. In recent onderzoek van in totaal 398 onderzochte darmen, afkomstig van 25 bedrijven, waren 185 darmen (46,5%) positief voor PIA. Bij 76 van deze 185 darmen waren de hoeveelheden PIA-bacteriën zo hoog, dat er ook een verband gelegd kan worden met beschadigingen van de darm. Dat leidt in veel gevallen tot teleurstellingen in de technische resultaten van de vleesvarkens.

Nieuwsgierig geworden? Of wilt u inzage in de PIA-status van uw eigen bedrijf? Neem contact op met Boehringer Ingelheim.

Rutger Jansen, dierenarts
06 835 605 31