ArtikelenGeplaatst op: 24 september 2018

PRRS of Influenza? De overeenkomsten én de verschillen op een rij

Vermijd contact zeugen en gespeende biggen

In het Zakboek Varkens (Boehringer Ingelheim 4e herziene druk 2018) staat op bladzijde 97 een overzicht van symptomen die passend zijn bij PRRS dan wel Influenza (griep) infecties bij zeugen. Het overzicht zou de indruk kunnen wekken dat de beschreven verschillen duidelijk zijn en dat er sprake is van enkelvoudige infecties. PRRS en Influenza komen weliswaar regelmatig in combinatie met elkaar voor en lijken in bepaalde opzichten op elkaar, echter er zijn ook duidelijke verschillen. Onderaan dit artikel een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen PRRS en Influenza.

Preventieve maatregelen

Gelukkig zijn er veel preventieve maatregelen die breed werken, maak daar gebruik van! Daarbij valt te denken aan een veelheid aan hygiënemaatregelen en het strak organiseren van dierstromen. Een goed hulpmiddel daarbij is een risicoanalyse met behulp van de COMBAT vragenlijst. Meer kiemgerichte maatregelen omvatten onder andere vaccinaties uitgevoerd volgens een zo effectief mogelijk protocol. Uw adviseur in deze is de dierenarts.

Geen gespeende biggen in de kraamstal

Een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen PRRS en Influenza:

Een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen PRRS en Influenza

 

Tekst: Martijn Steenaert, varkensdierenarts bij Boehringer Ingelheim

Bekijk ook: