Vlekziekte

Aanvullende informatie over Vlekziekte

Oorzaak vlekziekte

Vlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae, ook wel afgekort tot ‘Ery’. De bacterie komt doorgaans in de omgeving voor en is resistent tegen omgevings- en chemische invloeden. Ook (ogenschijnlijk) gezonde dieren kunnen drager zijn. De bacterie verspreidt zich met besmette mest die oraal wordt opgenomen. Door vermoeidheid of gebrek aan weerstand kunnen varkens vatbaarder zijn voor vlekziekte. Het mengen van dieren heeft grote risico’s voor de verspreiding van de bacterie.

Gevolgen vlekziekte

Zieke dieren presteren minder goed dan gezonde dieren, en dat is bij vlekziekte ook zeker het geval. Verhoogde uitval, lagere groei en reproductieproblemen waaronder abortus zijn enkele voorbeelden. Bij acute infecties geeft het heel kenmerkende huidaantasting in de vorm van ruitvorminge rode verhevenheden. Dit gaat gepaard met hoge koorts en kan hierdoor onder andere abortus geven bij drachtige zeugen. In chronische gevallen kan het hart aantastingen en gewrichtsontstekingen geven.

Vaak beperken uitbraken zich tot enkele zeugen en wat biggen. Verder is vlekziekte een zoönose en kan dus ook ziekteverschijnselen bij mensen veroorzaken. Voorkom een infectie door handschoenen te dragen bij omgang met varkens.

Diagnostiek vlekziekte

Bij sectie kan onder andere ontsteking in milt, nieren, gezwollen lever, bloedingen in de alvleesklier en spieren, puntbloedingen in vetweefsel, op het hart, borst en buikvliezen worden gezien. Omdat de symptomen en sectiebeeld van vlekziekte niet uniek zijn voor deze ziekte alleen, is aanvullend onderzoek door middel van bacteriologisch onderzoek (kweek) van organen nodig om de diagnose te bevestigen. Bij gestorven dieren kan dit het beste met een monster van het beenmerg.

Bekijk ook: