PRRS

Aanvullende informatie over PRRS

Gevolgen PRRS

Het PRRS virus zorgt sinds de jaren negentig in Europa voor problemen op varkensbedrijven. De uitscheiding van het PRRS-virus gaat via alle lichaamsvochten van het dier en duurt meestal 3 tot 6 weken. Individuele dieren kunnen het 6-7 maanden bij zich dragen. Verspreiding via de lucht is tot 9 km beschreven. Ook indirecte transmissie via materialen is mogelijk. Het PRRS virus heeft voorkeur voor de longmacrofagen. Bij dragende zeugen kan het virus zich verspreiden naar de baarmoeder en afhankelijk van het moment van infectie hier verschillende problemen geven.

Doordat de tweedelijns defensie van de luchtwegen wordt aangetast door PRRS, kunnen andere ziekteverwekkers zich aandienen. We zien daarom vaak secundaire infecties (APP, Pasteurella). In het geval van meerdere luchtweginfecties kan een complex van luchtwegaandoeningen ontstaan dat bekend staat als PRDC: Porcine Respiratory Disease Complex.

Diagnostiek PRRS

De differentiaal-diagnose is te stellen door op aangetaste dieren/ dood geboren biggen secties te laten verrichten en in de aangetaste organen het PRRS virus aan te tonen. Het direct aantonen van de kiem kan gebeuren met behulp van PCR of virus isolatie.

Behandeling PRRS

Varkens die reeds geïnfecteerd zijn met het PRRS-virus, kunnen niet direct behandeld worden. Therapie voor deze varkens bestaat uit het behandelen van secundaire kiemen om zo meer schade te voorkomen. Preventief kan vaccinatie plaatsvinden bij dieren die ‘at risk’ zijn. Een bedrijfsspecifieke aanpak is vaak noodzakelijk. Biosecurity speelt een belangrijke rol bij het al dan niet infecteren van varkens met het PRRS-virus. Vraag uw dierenarts om advies.

Bekijk ook: