PCV2

Aanvullende informatie over PCV2

Het Porcine Circo Virus type 2 (PCV2) is een veel voorkomende infectie die de immuniteit aantast en hierdoor een belangrijke oorzaak van productieverlies op varkensbedrijven is. Het is verantwoordelijk voor onder andere de PMWS problematiek, slijterziekte in de volksmond, tussen 2000 en 2002 in de Nederlandse varkenshouderij. De laatste jaren is het beeld meer chronisch, subklinisch geworden, met op bedrijfsniveau soms een tijdelijke opflakkering naar de acute vorm.

Gevolgen PCV2

Circo (PCV2) is een virus wat wereldwijd voorkomt bij varkens en het is het kleinst gekende virus bij het varken. Het virus pakt de immuniteit aan op een basaal niveau, waardoor het dier ook gevoeliger is voor andere kiemen. Hierdoor is ook de schade op chronisch, subklinisch geïnfecteerde bedrijven indirect vaak aanzienlijk. Wereldwijd heeft het een grote impact op de varkens, zowel op ziektekundig-, welzijns- en economisch vlak. In de periode 2000-2003 lag het zwaartepunt met name bij de gespeende biggen, tegenwoordig zit het zwaartepunt van de infectie in de eerste helft van de vleesvarkensstal.

Diagnostiek PCV2

Diagnostiek op bedrijven met acute problemen bestaat uit het beeld in de stal, secties van dieren met de acute problemen en het aantonen van de kiem in de aangetaste organen van deze dieren.

De diagnose stellen op bedrijven in de subklinische vorm is moeilijker: uit bloedonderzoek blijkt ook dat er eigenlijk geen geheel negatieve bedrijven zijn in Nederland. Ook het beeld is wat veranderd: bij de meeste bedrijven is de uitval tegenwoordig weer lager als tijdens het hoogtepunt en de groei is weer verbeterd. De ziekte lijkt wat milder en zonder duidelijke symptomen in de varkens te zitten. Maar wil dat ook zeggen dat er dan geen impact is? Misschien moeten we anders naar de varkens kijken: aanwijzingen dat PCV2 nog mee speelt kan misschien blijken als er bijvoorbeeld een enkel PDNS’er in de stal ligt, het bedrijf een historie van luchtwegproblemen heeft of dat de technische resultaten misschien niet slecht zijn, maar wel regelmatig bijgestuurd moet worden met antibiotica. Dit aangevuld met serologisch onderzoek naar Circo, goed naar de dieren te kijken en inventarisatie van mogelijke andere oorzaken, kan doen besluiten te beginnen met vaccinatie tegen circo.

Behandeling PCV2

Directe behandeling bij dieren die reeds geïnfecteerd zijn is niet mogelijk. Therapie voor deze dieren bestaat uit het behandelen van secundaire kiemen om zo meer schade te voorkomen. Preventief kan vaccinatie plaatsvinden, wat in de praktijk op 90% van de Nederlandse varkensbedrijven wordt toegepast. Het is uiteraard wèl belangrijk de vaccinatie te evalueren. Dit doe je door de technische cijfers goed op te volgen. Bloedonderzoek op antistoffen of virus load is in gevaccineerde dieren géén tool om het effect van de vaccinatie te evalueren, de economische en technische cijfers zullen het antwoord moeten geven.

Bekijk ook: