Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .

Artikelen   |  24 sep 2018

PRRS of Influenza? De overeenkomsten én de verschillen op een rij

In de varkenshouderij is er bijna altijd sprake van een complex van luchtweginfecties (PRDC), al dan niet in combinatie met suboptimale huisvesting en management. Een regelmatig voorkomende combinatie van infecties op Nederlandse bedrijven is die van PRRS én Influenza, waarbij de ziekteverschijnselen op onderdelen veel op elkaar lijken. Al te graag wijzen we één ziektekiem als schuldige aan, maar de waarheid is vaak ingewikkelder.


Vermijd contact zeugen en gespeende biggen

In het Zakboek Varkens (Boehringer Ingelheim 4e herziene druk 2018) staat op bladzijde 97 een overzicht van symptomen die passend zijn bij PRRS dan wel Influenza (griep) infecties bij zeugen. Het overzicht zou de indruk kunnen wekken dat de beschreven verschillen duidelijk zijn en dat er sprake is van enkelvoudige infecties. PRRS en Influenza komen weliswaar regelmatig in combinatie met elkaar voor en lijken in bepaalde opzichten op elkaar, echter er zijn ook duidelijke verschillen. Onderaan dit artikel een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen PRRS en Influenza.

Preventieve maatregelen

Gelukkig zijn er veel preventieve maatregelen die breed werken, maak daar gebruik van! Daarbij valt te denken aan een veelheid aan hygiënemaatregelen en het strak organiseren van dierstromen. Een goed hulpmiddel daarbij is een risicoanalyse met behulp van de COMBAT vragenlijst. Meer kiemgerichte maatregelen omvatten onder andere vaccinaties uitgevoerd volgens een zo effectief mogelijk protocol. Uw adviseur in deze is de dierenarts.

Geen gespeende biggen in de kraamstal

Een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen PRRS en Influenza:

Een overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen PRRS en Influenza

Tekst: Martijn Steenaert, varkensdierenarts bij Boehringer Ingelheim

 

Bekijk ook: