Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .

Amynin®

Amynin®


Amynin® is een oplossing voor injectie en infuus, bestaande uit glucose, elektrolyten, vitaminen en mineralen, die ingezet kan worden voor verschillende indicaties en doeldieren, waaronder varkens.

Doeldier: Varken en big

Indicaties:

  • primaire leverbeschadiging (acute hepatitis)
  • leverfunctiestoornissen, ten gevolge van acetonemie, bronchopneumonie, hepatogene dermatitis solaris, enteritis, mastitis, parasitaire ziekten, reticuloperitonitis traumatica, ontsteking of dislocatie van de lebmaag, vergiftiging, graviditeitstoxemie, Downer syndroom
  • uitdroging t.g.v. langdurige diarree of braken
  • uitputtingstoestanden na infectieziekten, bloedverlies en operaties
  • verbranding
  • shocktoestanden

Dosering: per kg lichaamsgewicht per dag

  • varken 4 - 6 ml 
  • big 6-10 ml

Toediening: varken intraveneus (ader) of intraperitoneaal (buikvlies), big intraperitoneaal

Verpakkingsvorm: 1.000 ml

Wachttijd: (orgaan)vlees varken 0 dagen

Voor een volledige lijst van werkzame bestanddelen zie bijsluiter.

Amynin® bij andere dieren

De informatie op deze website is van toepassing op varkens. Voor meer informatie over de toepassing van Amynin® bij rundvee verwijzen wij u naar de website van onze Ruminants (herkauwers) collega's. Onderstaande bijsluiter is van toepassing op alle doeldieren geregistreerd voor Amynin®: varkens, rundvee, paarden, honden en katten.

Bekijk ook:

Meer informatie

    Bijsluiter