Dit zijn de andere website van Boehringer Ingelheim .

Amynin®

Amynin®


Amynin is een oplossing voor injectie en infuus, bestaande uit glucose, elektrolyten, vitaminen en mineralen, die ingezet kan worden voor verschillende indicaties en doeldieren, waaronder varkens.

Doeldier: Varken en big

Indicaties:

  • primaire leverbeschadiging (acute hepatitis)
  • leverfunctiestoornissen, ten gevolge van acetonemie, bronchopneumonie, hepatogene dermatitis solaris, enteritis, mastitis, parasitaire ziekten, reticuloperitonitis traumatica, ontsteking of dislocatie van de lebmaag, vergiftiging, graviditeitstoxemie, Downer syndroom
  • uitdroging t.g.v. langdurige diarree of braken
  • uitputtingstoestanden na infectieziekten, bloedverlies en operaties
  • verbranding
  • shocktoestanden

Dosering: per kg lichaamsgewicht per dag

  • varken 4 - 6 ml 
  • big 6-10 ml

Toediening: varken intraveneus (ader) of intraperitoneaal (buikvlies), big intraperitoneaal

Verpakkingsvorm: 1.000 ml

Wachttijd: (orgaan)vlees varken 0 dagen

Voor een volledige lijst van werkzame bestanddelen zie bijsluiter.

Amynin bij andere dieren

De informatie op deze website is van toepassing op varkens. Voor meer informatie over de toepassing van Amynin bij rundvee verwijzen wij u naar de website van onze Ruminants (herkauwers) collega's. Onderstaande bijsluiter is van toepassing op alle doeldieren geregistreerd voor Amynin: varkens, rundvee, paarden, honden en katten.

Bekijk ook:

    Bijsluiter