ArtikelenGeplaast op: 15 april 2019

Het succes van CircoFLEX: breed gedragen

Varkenshandelaar Rob Thijssen: ‘Deze vaccinatie is een uitkomst’

Rob Thijssen weet zich de tijd nog goed te herinneren waarin er geen Circo-vaccinatie voor handen was. “Je legde een koppel biggen op en niet lang daarna begonnen de eerste problemen met de slijters. De biggen gingen niet meteen dood, maar het zorgde altijd voor discussie. En daar zit niemand op te wachten.”

De huidige biggenvaccinatie met CircoFLEX werkt volgens Thijssen heel goed. “Eerst dachten we dat we alleen met een vaccinatie bij de zeugen toe konden, maar de biggenvaccinatie is de oplossing. Als tussenpersoon wil je de biggen zo gezond mogelijk afleveren, zodat je de vleesvarkenshouders ook zoveel mogelijk zekerheid kunt bieden. Met de CircoFLEX-vaccinatie weten we honderd procent zeker dat de biggen beschermd zijn.”

De slijters zorgden in het verleden voor te veel uitval. Thijssen: “Daar liepen in praktijk ook relaties op stuk en dat wil je natuurlijk niet. Een stabiele relatie is voor iedereen het beste. Daarbij helpt ook zeker dat er twee vaccinaties zijn opgenomen in de BPP-prijs. Bijna alle biggen die wij verhandelen hebben twee vaccinaties gehad.” De garantie op succes is volgens Thijssen misschien wel het sterkste punt van CircoFLEX. Hadden we dat maar bij alle vaccinaties.”

Varkenshouder- en handelaar Jan Schuttert: ‘Ik wil niet meer zonder’

“Mede dankzij de Circo-vaccinaties heeft de Nederlandse big in het buitenland nu een veel betere naam, dan in het verleden het geval was”, aldus Jan Schuttert, van Handelshuis Schuttert. “De betere bescherming is voor de export heel goed. De vaccinatiegraad bij bijvoorbeeld Deense biggen is veel wisselvalliger.

Afnemers in het buitenland willen ook graag weten welke entstof is gebruikt. In CircoFLEX heeft iedereen vertrouwen, blijkt dan keer op keer.” Volgens Schuttert is de Circo-vaccinatie zelfs essentieel voor de biggenhandel. “Biggen zonder deze vaccinatie zijn heel moeilijk weg te zetten. Daar komt nog bij dat de Circo-vaccinatie enorm heeft bijgedragen aan soepelere handel. Er is minder nawerk door achterblijvende varkens.”

Op zijn eigen vermeerderingsbedrijven was Schuttert er al vroeg bij met het introduceren van de CicoFLEX-vaccinatie. “We zijn eigenlijk direct begonnen. En je ziet vanaf de streep het effect. We weten eigenlijk al niet meer hoe het voor die tijd was.

Minder slijters betekent een betere groei en een betere uniformiteit. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Je ziet de effecten terug in het aflevermanagement en dat zie je snel terug in de resultaten. Op een van mijn bedrijven heb ik het wel eens drie maanden zonder geprobeerd. Gewoon om eens te kijken wat er dan gebeurd. Maar daarvan was ik snel genezen.”

Jan Schuttert bij vrachtwagens

Dierenarts Frans Dirven: ‘Een goede match’

De grote kracht van het Circo-vaccin is de goede match met het veldvirus, vindt dierenarts Frans Dirven van Dierenartsenpraktijk Lintjeshof. “Dat is ook het grote verschil met andere vaccins. Sommige virussen zoals PRRS en griep muteren veel meer in de tijd en dus is het lastiger voor deze virussen een goed passend en effectief vaccin te ontwikkelen. De combinatie van Circo en PRRS was volgens Dirven jarenlang de oorzaak van veel problemen in de biggenstal. “Met soms wel uitvalpercentages tot 9%. Dierenartsen kregen het slecht onder controle.

PRRS en Circo tastten samen de immuniteit van de varkens zo aan dat de problemen door reguliere secundaire ziektekiemen veel groter waren dan je normaal mocht verwachten. De Circo-enting heeft een groot stuk van deze problematiek teruggebracht. Bovendien slaat een antibioticabehandeling beter aan, waardoor het antibioticagebruik verder daalt.

Voor vermeerderaars is de Circo-vaccinatie geen discussiepunt. Op gesloten bedrijven is de vaccinatiegraad soms lager. Dirven vindt dat logisch. “De dieren op gesloten bedrijven hebben minder met stressvolle situaties als transport, aanvoer van dieren en mengen van koppels te maken”. In die situaties zou het Circo-virus een minder grote rol kunnen spelen.

Toch zien we op deze bedrijven vaak een positief effect na vaccinatie. Een gesloten bedrijf maakt dus altijd een eigen afweging. Dan speelt return on investment een belangrijke rol. En dat kan per bedrijf enorm verschillen.”

Vleesvarkensspecialist Marc Kikkert: ‘Rust en werkgemak’

Marc Kikkert is vleesvarkensspecialist bij voerproducent ForFarmers. Hij vat het succes van de Circo-vaccinatie samen in drie woorden: verzekeringspremie, rust en werkgemak. “In het verleden speelde er rond de gezondheid van vleesvarkens van alles. Het was vaak een hele zoektocht naar de oorzaak. Door de Circo-vaccinatie is het allemaal wat overzichtelijker.”

Kikkert ziet ook nog een ander voordeel. “Bedrijven worden groter, daardoor wordt het ook steeds belangrijker dat ze storingsvrij kunnen doordraaien. Dat zien we ook bij de ontwikkeling van de nieuwe ULTRA voerlijnen, waarmee wij bijvoorbeeld darmgezondheid verbeteren. Werkgemak en uitsluiten van risico’s is voor de vleesvarkenshouders een belangrijk gegeven. In die trend past ook de Circo-enting.

Kikkert heeft klanten die het wel eens een tijdje zonder Circo-enting willen proberen. “Maar daar komen ze dan vaak al snel van terug. Omdat ze zien dat ze zichzelf tekort doen. Ze zien de resultaten in de stal direct.” De vleesvarkensspecialist ziet veel voordelen in de vaccinaties. “Ik heb geen twijfel over de noodzaak van de Circo en Myco-vaccinaties. De inzet van vaccinaties tegen PRRS en PIA is echter maatwerk, afhankelijk van de infectiedruk op de bedrijven. Iedere vaccinatie moet rendement opleveren.”

Voor de bijsluiter van dit product verwijzen wij u naar deze pagina.

 

Bron: beterBIG april 2019

Bekijk ook: