ArtikelenGeplaast op: 01 maart 2019

Evalueren waardevol: vleesvarkensbedrijf volgt veranderingen in gebruik PRRS-vaccin en management op de voet

Valentijn Thuring, varkensarts bij de Coöperatie Varkensartsen, presenteerde tijdens het internationale varkensdierenartsen IPVS 2018 in China een interessante Nederlandse praktijkcase over de periode juni 2015 tot juni 2017. Deze ging over de aanpak van APP-problemen met verschillende vaccinatieprotocollen en managementmaatregelen. De publicatie stelde hij op samen met Martijn Steenaert van Boehringer Ingelheim.

Aanleiding voor de praktijkcase was het regelmatig doorbreken van longproblemen veroorzaakt door de bacterie Actinobacillus pleuropneumoniae op een bedrijf met  5.000 plaatsen. “Omdat de vleesvarkenshouder altijd per afdeling en per koppel veel gegevens tot in detail bijhield, konden we onder meer verschillen in uitval van 0 tot wel 7 procent per afdeling boven tafel halen.” De gemiddelde groei per dier per dag bedroeg 820 gram en de voerconversie was 2,43.

Vleesvarkens in de stal

PRRS trigger

Uit bloedonderzoek bleek dat de bacteriële infectie met APP het gevolg was van een verminderde weerstand door uitbraken van het PRRS-virus. Met die bevindingen en cijfers is overlegd tussen de vermeerderaar en de vleesvarkenshouder en hun dierenartsen.

Aanpak 1 was biggen te gaan vaccineren tegen PRRS. Het vaccin en op welke leeftijd de biggen werden gevaccineerd werd vrijgelaten. “Snel na het opleggen van de tegen PRRS-gevaccineerde biggen verbeterden de resultaten zienderogen. De gemiddelde uitval was flink lager, evenals de pieken. APP speelde amper meer een rol. Met deze resultaatverbetering was de vleesvarkenshouder heel blij.”

Bij aanpak 2 veranderde de vermeerderaar van PRRS-vaccin. Bij aanpak 1 kreeg elke big op 23 dagen 2 cc Porcillis PRRS, bij aanpak 2 is overgestapt naar het toedienen van 1 cc Ingelvac PRRSFLEX® EU op dezelfde leeftijd. De vleesvarkenshouder merkte dat de gemiddelde uitval en pieken steeds lager werden en de groei op niveau bleef, maar de voerconversie begon op te lopen. Thuring: “Na onderzoek bleek het PRRS-veldvirus actief te zijn en werd met actuele cijfers opnieuw overleg gevoerd.”

Praktijkresultaten van verschillende vaccinatie- en managementstrategieën

Gecombineerde aanpak

In overleg met Boehringer Ingeheim werd aanpak 3 – een gecombineerde aanpak – in gang gezet: biggen werden voortaan op een leeftijd van 19 dagen gevaccineerd met 1 cc Ingelvac PRRSFLEX EU. Daarnaast is het opleggen van gespeende biggen op het vermeerderingsbedrijf beter gestructureerd om eenvoudiger van jong naar oud te kunnen werken. Ook is gewerkt naar een lagere hokbezetting. Thuring: “Deze managementveranderingen bij de vermeerderaar zorgden er voor dat de vleesvarkenshouder biggen lichter moest opleggen om die ruimte in de biggenopfok ook te kunnen creëren.

De voorzieningen om ze comfortabel op te vangen, waren overigens prima op orde.” Bij aanpak 3 waren de effecten op het oog al zichtbaar. De groei steeg, de voerconversie verbeterde en de uitval bleef laag. “De vleesvarkenshouder was tevreden, maar na een half jaar kwam er een kink in de kabel”, vertelt Thuring. “Verschillen in inzichten en zaken hebben ertoe geleid dat de vermeerderaar de PRRS-enting bij de biggen er af haalde. De overige veranderingen in de biggenstroom bleven overeind, zodat ongewild aanpak 4 ontstond.”

Valentijn Thuring varkensdierenarts

Valentijn Thuring, varkensdierenarts bij Coöperatie Varkensartsen

Conclusies

De gevolgen van het achterwege laten van de PRRS-vaccinatie op de dierprestaties lieten niet lang op zich wachten. De uitval steeg en het aandeel sterfte met als oorzaak APP nam ook weer toe. De groei zakte in, de voerconversie werd ongunstiger en het gebruik van antibiotica steeg.

“Omdat de vleesvarkenshouder en de vermeerderaar snel daarna afscheid van elkaar hebben genomen, is deze praktijkcase gestopt”, zegt Thuring. “Maar het op het juiste moment vaccineren van biggen tegen PRRS in combinatie met managementmaatregelen in de biggenopfok beperkten de problemen met APP op dit bedrijf.”

Ook concludeert de varkensarts dat zaken gedetailleerd vastleggen per afdeling waardevol is voor evaluaties. “Als Coöperatie Varkensartsen juichen wij het toe dat vleesvarkenshouders op koppelniveau hun gegevens bijhouden. Extra administratie moet hen niet te veel tijd kosten, maar het is weinig werk om bijvoorbeeld groei en storingen of managementwijzigingen vast te leggen. Dat maakt evaluaties nauwkeuriger.

Ook kun je betere beslissingen nemen om doelgericht te werken naar betere dierprestaties. Cijfers op afdelingsniveau of koppelniveau zijn een betere basis om op te sturen dan maand- of jaarcijfers. Je zit boven op de resultaten.”

Voor de bijsluiter van dit product verwijzen wij u naar deze pagina.

 

Bron: varkens.nl

Tekst: Jos Thelosen

Bekijk ook: