ArtikelenGeplaatst op: 01 september 2019

Enterisol Ileitis: ook meer grip op Salmonella

Dat Salmonella en PIA hand in hand kunnen gaan, is al langer bekend. Op zich is dit ook logisch. Staat de darmgezondheid onder druk, dan is het voor ziekteverwekkers zoals E. coli, Salmonella, Clostridia en PIA vaak feest. Deels doordat er onverteerd voer in de dikke darm terecht komt. Vooral onverteerd eiwit en zetmeel geven dan aanleiding tot een verstoorde darmflora waarbij ongewenste bacteriën en opportunisten de overhand krijgen.

Naast een lagere uitscheiding van Salmonella(1,2), zijn er ook aanwijzingen dat gebruik van Enterisol de productie van Salmonella antilichamen vermindert. Dat is een belangrijke graadmeter voor de Salmonella-status van vleesvarkenhouders.

BeterBIG sep 19 - Enterisol Ileitis ook meer grip op Salmonella Figuur 1

Figuur 1: Distributie van de verdeling van de Salmonella uitslagen van de met Enterisol Ileitis gevaccineerde varkens (groen) en de niet gevaccineerde varkens (blauw). (3)

De reductie in Salmonella antistoffen is enkele jaren geleden ook bevestigd in een Duits onderzoek bij vier vleesvarkensbedrijven met een hoge Salmonella status(3) (Figuur 1). In totaal zijn daarbij 709 bloedmonsters geanalyseerd, verdeeld over de vier bedrijven. Het aantal bloedmonsters dat boven de kritische waarde in de Salmonellamonitoring (OD40%) kwam reduceerde door de inzet van Enterisol Ileitis van 32,6% naar slechts 13,4% (Tabel 1).

BeterBIG sep 19 - Enterisol Ileitis ook meer grip op Salmonella Tabel 1

Tabel 1: Behandeling en aantal positieve bloedmonsters voor Salmonella. Toepassing van Enterisol Ileitis gaf een significante reductie van het aantal positieve bloedmonsters (Odd’s Ratio van 0.32, 95% BI 0.19-0.54, p

<0,0001). OR berekend middels de in het artikel gepubliceerde data (3).>

Verlaging van Salmonella antistoffen is ook mogelijk door bijvoorbeeld toediening van mierenzuur aan het drinkwater. Brijbedrijven in Nederland hebben fors minder Salmonella besmettingen (indien gemeten met bloedonderzoek)(5), voornamelijk door de inzet van zure bijproducten. Per afgeleverd varken is via het drinkwater gemiddeld zo’n 1,25 liter zuur nodig.

Vaccinatie met Enterisol is vaak goedkoper, zeker als dit ook effect heeft op de voederconversie en groei van de varkens. Bij een zware Salmonella-druk is vaak wel een combinatie van maatregelen nodig. Bel ons gerust als u hier eens over wilt praten.

Aandacht door vergrijzing

Humane Salmonella besmettingen zijn nog nooit zo laag geweest als nu, blijkt uit cijfers van het RIVM(4). Toch komt er meer en meer aandacht voor de aanpak van deze zoönose, die ook mensen kan besmetten. De grootste stappen in de Salmonella-aanpak dateren uit de jaren ’80: het verbeteren van de slachthygiëne.

Voor verdere verbetering is ook een verlaging van de infectiedruk onder vleesvarkens nodig. De pluimveesector loopt hierin ver voor op de varkenssector. De vergrijzende samenleving, met dus meer voor Salmonella-infecties gevoelige (oudere) mensen, legt waarschijnlijk in de nabije toekomst meer focus op de gezondheidsstatus van de vleesvarkens en op de herkomstadressen van de varkens.

 

Geraadpleegde bronnen:

1.       Leite, F.L., et al., Vaccination against Lawsonia intracellularis decreases shedding of Salmonella enterica serovar Typhimurium in co-infected pigs and alters the gut microbiome. Scientific reports, 2018. 8(1): p. 2857.

2.       Visscher, C., et al., Spread of an Experimental Salmonella Derby Infection in Antibiotic-Treated or Lawsonia intracellularis Vaccinated Piglets. Animals, 2018. 8(11): p. 206.

3.       Meschede, J., Reduction of Salmonella prevalence in Lawsonia intracellularis infected pig herds by use of Enterisol® Ileitis vaccination. Praktische Tierarzt, 2014. 95(8): p. 749-756.

4.       RIVM staat van zoönosen 2017 – 18-12-2018 p 51

5.       R. Jansen et al., Benchmarking finishing pig farms in the Netherlands using technical performance, antibody Elisa’s and acute phase proteins. IPVS 2016 Dublin

Bekijk ook: